Instal.lacions fotovoltaiques d’autoconsum

L’autoconsum és la generació d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics per a consum propi. Amb aquest sistema el consumidor se situa en el centre, ja que disposa de capacitat de decisió sobre la producció i consum energètic que realitza.

Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la xarxa estan especialment indicades per a llars o empreses que vulguin estalviar en la factura elèctrica i reduir la dependència de la xarxa, aprofitant una font d’energia neta i que respecta el medi ambient.

Domestiques

L’autoconsum s’adapta molt bé a les llars, i us permeten crear la teva pròpia electricitat. A més, en els moments que no la pots consumir, l’electricitat que generis la podràs abocar a la xarxa i la teva mateixa comercialitzadora t’ho compensés mensualment a la factura.

Empreses

Les empreses industrials tenen dos actius que fan que l’energia fotovoltaica sigui una inversió especialment rendible: un horari laboral que coincideix amb les hores de producció solar, i grans superfícies de coberta. Així, es pot generar molta electricitat i consumir-la en el mateix moment, el que maximitza el seu valor.

Dins de cada modalitat d’autoconsum es classifica en individual, si només hi ha un consumidor, o col·lectiu, si es tracta de diversos consumidors associats. Sempre hi ha la possibilitat d’emmagatzemar l’excedent d’energia que no s’ha consumit en bateries intel·ligents associades a les instal·lacions. Per acollir-se a qualsevol tipus de modalitat d’autoconsum, cal que el consumidor o consumidors associats disposin d’un contracte de subministrament elèctric.

Hi ha dos tipus de sistemes d’autoconsum: SENSE excedents i AMB excedents

– Autoconsum SENSE excedents 

Les instal·lacions d’autoconsum sense excedents són aquelles que, connectades a la xarxa elèctrica, disposen d’un sistema antivertido tal que impedeixi la injecció de l’excedent d’energia elèctrica a la xarxa.

– Autoconsum AMB excedents

Les instal·lacions d’autoconsum amb excedents són les que, a més de subministrar energia elèctrica per autoconsum, poden injectar l’energia excedent a la xarxa de distribució.

Dins d’aquest grup les instal·lacions AMB excedents podran ser:

a) Autoconsum ACOLLIT A COMPENSACIÓ

El consumidor utilitza l’energia procedent de la instal·lació d’autoconsum quan la necessita, podent comprar energia de la xarxa en els moments en què aquesta energia no sigui suficient per satisfer el seu consum elèctric.

Quan no es consumeix la totalitat de l’energia procedent de la instal·lació d’autoconsum aquesta pot injectar a la xarxa i, en cada període de facturació (màxim un mes), la factura emesa per la comercialitzadora compensarà el cost de l’energia. En cap cas el resultat podrà ser negatiu.

b) Autoconsum AMB VENDA A LA XARXA

Pertanyen a aquesta modalitat tots els autoconsums amb excedents que no es puguin acollir a compensació o que voluntàriament optin per no acollir-s’hi. En aquest cas, els excedents es vendran al mercat elèctric.

Top