Instal.lacions fotovoltaiques aïllades

A les instal·lacions d’autoconsum aïllat no existeix connexió a la xarxa elèctrica, per la qual cosa no és possible injectar o consumir electricitat de la xarxa general. En aquest tipus de sistemes, el consum d’electricitat és instantani i els excedents s’emmagatzemen en bateries per a usos posteriors.

Aquest tipus d’instal·lacions són molt adients per a llars o aquelles empreses que desenvolupen la seva activitat en el món rural i no disposen d’accés a la xarxa elèctrica. Amb aquests sistemes s’aconsegueix una alta cobertura de la demanda energètica que es pot complementar amb la instal·lació d’un grup electrogen. Aquest serveix per cobrir puntualment la demanda en aquells casos de manca de generació durant diversos dies.

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades poden ser de gran utilitat en activitats com explotacions agropecuàries, sistemes de reg, sistemes de bombament, hotels rurals i refugis.

Top