Instal·lació d’autoconsum a Sant Cugat

Instal·lació Fotovoltaica d’autoconsum en habitatge adossat de Sant Cugat amb una potència de 2,49kWp. Consta de 6 mòduls Sunpower de 415Wp, amb microinversores Enphase IQ7A, tot això muntat sobre estructura coplanar K2 Systems.

Top